.

www.knihovna-paskov.cz

Historie PDF Tisk Email
Středa, 29 Červenec 2009 20:54
Z historie knihovny v Paskově

Knihovna v Paskově byla založena formálně již 15. prosince 1920 a byla nazvána Obecní knihovnou Komenského. Sloučily se v ní knihovny politické strany socialistické, Sboru dobrovolných hasičů a TH Sokola.

Umístění knihovny

 • v zahradním domku u Olešné (po osvobození)
 • v klášteru
 • v mateřské škole (v  tzv. přisálí)
 • v klubovně Sokolovny II
  (Pouze část! Většina knih byla bez ladu a skladu uložena v kaplence na faře)
 • v agitačním středisku
 • v šatně kina
 • opět v agitačním středisku
 • v přízemí budovy nového MNV (dnes Obecní úřad)
 • první patro obecního úřadu (od roku 1998)

Knihovníci

 • Štěpán Huber (první knihovník, až do roku 1930)
 • Jan Balonek ( do konce roku 1942)
 • Svatava Žáčková (do roku 1986)
 • Marie Svobodníková ( do roku 1992)
 • v současnosti: Lenka Ježová a Jana Rybaničová

Zajímavosti:

V roce 1920 měla knihovna 74 knih a několik časopisů. Byla vybavena 2 šatníky a jedním stolem. Půjčovalo se v neděli dopoledne za poplatek. Knihovnu vedla knihovní rada.

Organizace knihovny

 • 1921-1980 Knihovna v Paskově byla samostatná (doplňovala knihovní fond a vedla přírůstkový seznam).
 • 1965 Budování střediskového systému v okrese Frýdek-Místek. Paskovská knihovna zůstává samostatná.
 • 1978 Rada Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku schválila zavedení centrálního řízení knihoven v okrese Frýdek-Místek.
 • 1980 Od 1.ledna začala plnit funkci Střediskové knihovny pro Místní knihovnu  v Paskově Městská knihovna VRATIMOV.
 • 1992 Dochází k delimitaci Okresní knihovny ve Frýdku-Místku.
 • 1993 Městská knihovna VRATIMOV se stala příspěvkovou organizací založenou Městem Vratimov (nadále se stará i o knihovnu v Paskově).  Okresním úřadem byl pro MěK VRATIMOV a její knihovny pořízen první počítač. (zpracovávání nových knih pomocí knihovního programu LANius pro celé středisko probíhá v Paskově).
 • 1997 Stěhování knihovny do části zasedací místnosti na obecním úřadě.
 • 1998 Byla dokončena retrokonverze knižního fondu v Paskově. V srpnu byl spuštěn výpůjční protokol.
 • 1999 První připojení knihovny k Internetu v rámci projektu RISK.
 • 2002 MěK VRATIMOV byla pověřena výkonem regionálních funkcí také pro MK PASKOV
 • 2004 Rozšíření místnosti knihovny o předsálí – malá rekonstrukce celé místnosti
 • 2006 Přechod z knihovního systému LANius na Clavius.
 • 2007 Velká rekonstrukce knihovny